El & Gasugn

Med ungsbränning har man större kontroll över temperaturen i förbräningen.

El är lite dyrare men kräver ingen passing.

Gasolen kräver lite mera tillsyn och måste göras utomhus med god ventilation.


En gasolugn är lätt att bygga av keramisk isolering och en gasolbrännare, termometer och lite eldfasta stenar. ( se tips )