Horsehair

Är ett samlimgsnamn för hår bränning i samband med rakubränning, det måste inte vara hästhår men grövre hårtyper ger starkare avtryck och hästhår tåler lite mera värme. Andra hårtyper typ hund eller katt som är finare bor man ta små mängder av åt gången annars blir det gärna bara en grå skugga. det är också viktigt vid vilken temperatur man lägger på håret. Är det för varmt så bränns det upp och ger inget avtryck , är det för kallt som brinner det  inte då får man öka tempen.........

Man kan även höja temperaturen på sitt alster med hjälp av en gasbrännare typ handhållen.