Pitfiring

Är den vanligaste  metoden som man förknippar med Rakubränning, där man bränner alsterna i ett oljefat eller annan anordning med ved och sågspån. Och tillför olika ämnen typ oxider, salter,organiska ämnen typ tång o bananskal...., för att få olika variationer på godset detta kan ge många fina resultat och alla blir olika.


Man kan med fördel använda sig av "Sargo" D.v.s. att man innesluter alsterna i folie för att få en separat miljö för varje alster.