Sargo

Kommer från sarkofag D.v.s. insluta i någotting

vanligast är att man lindar in alstret i 2-3 st  lager ungsfolie med diverse tillsatser typ salt, socker, oxider, clorider........

Sen bränner man det i över 750 gr då får man en kontrollerad process för varje alster

"sargon" ger också en syrreduserad milljö, vilket gör att färger o sot går djupare in i leran